договор за вик услуги

След скандали, размяна на обвинения и процедурни хватки депутатите одобриха ратификацията на договора за придобиване на още осем самолета. наричан за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ” от друга страна, се сключи настоящият договор за предоставяне на ВиК услуги: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. Договор за предоставяне на ВиК услуги (pdf) · Договор за заустване на производстевни отпадачни води в канализационната … Продължение